card

Нийгмийн Хариуцлага

Бид бүхий л үйл ажиллагаандаа ёс зүй, хууль эрх зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг нийгмийн хариуцлагатай компани байхыг хичээдэг. Бид нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхэд залууст чиглэсэн олон тѳсөл хэрэгжүүлж, хамтарч, ивээн тэтгэж улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулсаар байгаа билээ.