card

Хүний Нөөц

Хүний нөөцийн зорилго

Ажилтан бүрийг тасралтгүй хөгжүүлэх, оновчтой шагнаж урамшуулах, ажлын байран дээрээ сурч дэвжих бололцоогоор хангах, улмаар  шилдэг хамт олныг бүрдүүлэх  нь бидний зорилго юм.

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа